Så indkaldes der til spordag i SSSL.DK. Meld dig til før din nabo her…

Sporaften primært for Mountainbike Klub Silkeborg, men andre sporbyggere er også velkomne.

Det blå Spor er ved, at få en gennemgribende renovering, som faktisk startede med vores sporaften sidste år på strækningen langs Skydebanevej. Nu mangler ca. 1 km mellem Tønsdalsvej og Engdalsvej. Det er en sej kilometer, hvor noget af sporet skal forlægges og nygraves samt der er nogle tekniske passager. Så denne aften tager vi en tørn med det stykke. Se udsnit på kortet.

Spordag_19-05-2015
Et lille hold skal se på nedkørslen til Ulvedalsvej (lille cirkel). Vi skaffes en minigraver til det grove gravearbejde, så vores opgave er, at rense den opgravede rende for rødder og muld, fylde stabilgrus i og stampe det. Enkelte steder skal der laves anlæg med rafter.

Vi mødes ved Jernbanebroen over Sejsvej kl. 17 eller ude i skoven ved Sokær for dem der vil cykle derud.

Kom og giv en hånd med, det er vigtig for udbygningen i MTB faciliteter i området.

Vel mødt
/Bestyrelsen