Så indkaldes der til spordag i SSSL.DK. Meld dig til før din nabo her…

SØNDAG d. 31. maj tager vi en tørn mere med renoveringen af det blå Spor. Denne gang på stykket efter Sokær og videre over mod ‘Sejs stykket’ og ‘Sejs opkørslen’. Der bliver lagt grusbunker ud tæt på sporet, og der kommer en minigraver til, at skrabe muld/humuslaget af.

Spordag_31-05-2015

Der bliver disket op med sandwich og drikkelse ud fra antal tilmeldte. Vi mødes ved Jernbaneviadukten/Gjernstien på Sejsvej overfor Vandrehjemmet kl. 9.00 eller på Hårupvej ved Sokær kl. 9.10.

Kom og giv en hånd med, det er vigtig for udbygningen i MTB faciliteter i området.

Vel mødt
/Bestyrelsen