Så indkaldes der til spordag i SSSL.DK. Meld dig til før din nabo her…

Bemærk det er SØNDAG d. 19. april fordi nogle ikke kan på lørdage. Derefter kommer der spordage på hverdagsaftener. Der arbejdes videre med renoveringen af det Blå Spor.

Denne gang ved krydsningen af Ulvedalsvejs og videre over mod Sokær. Der bliver lagt grusbunker ud tæt på sporet, og der kommer en minigraver til at skrabe muld/humuslaget af.

Der bliver disket op med sandwich og drikkelse ud fra antal tilmeldte. Vi mødes ved Jernbaneviadukten/Gjernstien på Sejsvej overfor Vandrehjemmet kl. 9.00 eller på Ulvedalsvej, hvor sporet krydser, kl. 9.10.

Kom og giv en hånd med, det er vigtig for udbygningen i MTB faciliteter i området.

Vel mødt
/Bestyrelsen