Kære Sporbyggere

Da jeg så billederne fra spordagen i går aftes, tænkte jeg på, at vi i bestyrelsen og måske især jeg selv, som initiativtager, skylder Jer og dem der følger med, en lille ”halvårsberetning”, for når man graver i skoven eller kører på vores nyrenoverede spor i Nordskoven, er det ikke sikkert at man ved eller tænker over, hvor stort et gennembrud, vi er på vej imod.

Først og fremmest, så er det Jeres arbejde i skoven uge efter uge, der holder os inde i dialogen med dem der “bestemmer”. Vi er uden sammenligning det mest aktive sporbyggerlaug i landet, ja måske i hele Europa lige pt. Vi forsøger at finde vores egen stil. Smalle spor, der ikke bliver rene cykelstier. Vi knokler på og vi lærer noget hver eneste gang vi er i skoven. Der må gerne være rødder og det må gerne være hårdt og lidt vådt i perioder, men det må ikke blive kørt i smadder. Det arbejde I laver derude nyder ENORM respekt. Ikke bare blandt brugerne af sporet, men især blandt dem som vi forsøger at få til at bakke op om noget større – en vision for spor i og omkring Silkeborg. Silkeborg Kommune er nu med ved bordet og vi arbejder videre for at vise, at det her er ikke bare for vores blå øjnes skyld, det kan blive en rigtig god forretning for Silkeborg og det skal de investere i og insistere på at forfølge!

I løbet af de sidste 8 dage, har jeg været til ikke mindre end 4 møder – mere end 10 timer – om spor. I hører endnu ikke meget om det, for vi har ikke et fælles projekt klar endnu, men siden marts, har en kreds af SSSL og sporlaugene i Gl. Rye og Ry, Naturstyrelsen, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, VisitSilkeborg, Visitskanderborg, Danmarks Naturfredningsforening, FDF Sletten og DGI været samlet 3 gange foruden en række møder i undergrupper. På det sidste møde i torsdags nåede vi et skridt videre og her spillede Naturstyrelsen bl.a. ind med deres egne tanker, der omfatter mulighed for spor i Vesterskoven, Østerskoven, Sønderskoven (til Himmelbjerget) og Siim Skov ved Ry, foruden mulighed for sammenbinding mm.

Vi er godt på vej mod Danmarks mest ambitiøse MTB spor-projekt nogensinde. Et projekt der handler om at udvikle Silkeborg og Søhøjlandets helt unikke naturlige forudsætninger for at blive en MTB-destination i verdensklasse.

VI I SSSL SKAL FØRST OG FREMMEST TAGE ANSVARET FOR SPORENES KVALITET! Det betyder selvfølgelig at vi skal bygge spor vi selv elsker at køre på, men en af præmisserne bliver også at bygge spor for alle – ligesom vi gør nu i Nordskoven. Det betyder derfor ikke nødvendigvis at bygge som det passer os. Vi bliver nødt til at lytte. Vi skal udvikle videre på vores egen stil og fortsat føle vores terræn og lade sporene tale. Når man kører vores spor, skal man vide at man er i Silkeborg og man skal føle at man har set det bedste af skovene! Som Trail Boss har man både et ansvar og en mulighed for at være med til at definere Silkeborgs stil og bestyrelsen vil arbejde for fortsat sparring, uddannelse og motivation, for at klæde Jer på til dette.

Den ENESTE grund til at alt det her kan lade sig gøre er, at Gustav og jeg til HVER eneste møde kan fortæl-le om vores fremskridt og opsummere hvor stor opbakning der er til lauget og hvor mange frivillige timer I lægger ude i Nordskoven. Det er bare SÅ god energi og det er uvurderligt! Som formand ser jeg det som min opgave at få det til at give mening. Vi rykker og opbygger en kultur her og vi er godt på vej til at skabe noget helt unikt i Silkeborg. Jeg tror på det her – det håber jeg også at I gør!

I løbet af de kommende par måneder når vi rundt, så hele sporet er renoveret. Herefter opmærker og an-lægger vi to nye sløjfer – en rød i området mellem Skovriderens Vej og banen på sydsiden og en rød/sort, der skal binde sporet sammen fra slutningen af ”den nye røde sløjfe” og det ”gamle blå stykke” langs Skydebanevej. Derefter kan de bare pege på en ny skov – så rykker vi!

Rigtig god sommer
/Formanden

Kategorier: Bestyrelsen