Sporbyggerkonference 2015 den 31.- okt. – 1. nov.

Vil du være SSSL Trail Boss og have mulighed for sætte Trail-traileren på bilen og arbejde på sporene i skoven?

SSSLs samarbejde med Naturstyrelsen bygger grundlæggende på tillid og det fungerer rigtig godt. Vi har vide rammer og jo mere vi er i konstruktiv dialog og arbejder, jo mere får vi lov til. Vi vil selvfølgelig gerne have flere i skoven for at bygge spor og derfor vil vi gerne have flere der kan og vil tage ansvar.

For at blive Trail Boss og have mulighed for at arbejde alene eller lede arbejde i skoven, skal man deltage på DCUs Sporbyggerkonference, hvor man bl.a. får lov til at møde Naturstyrelsens folk og bliver introduceret til alt fra samarbejde over skovdrift til hard core byggeteknik. Det vigtigste er måske netværket man opbygger med sporbyggere fra hele landet og vores “paraply-organisation” Spor- og Naturudvalg, DCU, som arbejder for vores interesser på højeste niveau.

SSSLs bestyrelse har valgt at dække deltagergebyret (900 kr.) og transport for op til 15 deltagere på konferencen.

Vi er en geografisk åben forening, som er utroligt glade for den opbakning, som også medlemmer langt fra Silkeborg har ydet, men i dette tilfælde bliver vi nødt til at begrænse deltagerne til dem som er aktive i SSSLs interesseområde jf. foreningens vedtægter (§ 2 og § 3, stk. 1) – Silkeborg Kommune og Skovene omkring Silkeborg. Formålet er at klæde Trail Bosses på til at tage ansvar og få flere til at koordinere spordage og danne aktive ”Trail Crews”, som påtager sig anlægs- og vedligeholdsopgaver.

Meld tilbage her i tråden hvis du er interesseret i at deltage på konferencen.

Se programmet her…

Konferencen foregår i år på Skovskolen i Nødebo ved Grib Skov og er begrænset til 150 deltagere, så meld tilbage så hurtigt som muligt hvis du vil være sikker på at få en plads.

Har du spørgsmål mv. så kontakt formanden (Erik Skovgaard Knudsen)

Kategorier: Bestyrelsen