Så indkaldes der til spordag i SSSL.DK. Meld dig til før din nabo her…

Bemærk det er en ONSDAG fordi aftnerne nu er så lange, at vi kan lave sporarbejde på hverdage. Der arbejdes videre med renoveringen af det Blå Spor.

Denne gang ved krydsningen af Ulvedalsvejs og videre over mod Sokær. Der er lagt grusbunker ud tæt på sporet, og der kommer en minigraver til at skrabe muld/humuslaget af.

Vi skal arbejde videre med sporet. Der laves en ny og sikrere krydsning af Ulvedalsvej (mindre fart) samtidig med at sporet lægges væk fra arbejdsvejene, der bliver meget mudrede om vinteren.

Spordag_29-04-2015

Der bliver disket op med lidt aftenmad, drikkelse og kage ud fra antal tilmeldte. Vi mødes ved Jernbaneviadukten/Gjernstien på Sejsvej overfor Vandrehjemmet kl. 17.00 eller på Ulvedalsvej, hvor sporet krydser, kl. 17.10.

Kom og giv en hånd med, det er vigtig for udbygningen i MTB faciliteter i området.

Vel mødt
/Bestyrelsen