Så indkaldes der til spordag i SSSL.DK. Meld dig til før din nabo her…

ONSDAG d. 10. juni går vi videre med renoveringen af Det blå Spor. Denne gang på stykket efter Sokær og videre over mod “Sejs stykket” og “Sejs opkørslen”. Der bliver lagt grusbunker ud tæt på sporet, og der kommer en minigraver til at skrabe muld/humuslaget af. Der bliver disket op med sandwich og drikkelse ud fra antal tilmeldte. Vi mødes ved Jernbaneviadukten/Gjernstien på Sejsvej overfor Vandrehjemmet kl. 17.00 eller på Hårupvej ved Sokær kl. 17.10. Har du mulighed for at komme derud før, så skriv, for så kan der aftales tidspunkt og sted.

Spordag_10-06-2015

Her ser du stedet, hvor vi skal arbejde. Stykket er meget mere slynget end det ses på billedet:) Mødestedet i skoven er på Hårupvej ved den lille sø Sokær.

Kom og giv en hånd med, det er vigtig for udbygningen i MTB faciliteter i området.

Vel mødt
/Bestyrelsen