Lørdag d. 20. juni går vi videre med renoveringen af Det blå Spor. Det er sidste omgang inden sommerferien, så den skal have en skalle! Denne gang hen til og måske et stykke nedad skråningen ned mod “Sejs stykket” og “Sejs opkørslen”. Det er nyetablering af en nedkørsel, der opfylder kategorien ‘blåt spor’.Der bliver lagt grusbunker ud tæt på sporet, og der kommer en minigraver til at skrabe muld/humuslaget af. Der bliver disket op med sandwich og drikkelse ud fra antal tilmeldte. Vi mødes ved Jernbaneviadukten/Gjernstien på Sejsvej overfor Vandrehjemmet kl. 09.00 eller på Hårupvej efter Sokær kl. 09.10.

Der vil komme en del fra SMT, men dagen er åben for alle, så kom og være med til at nå en stykke længere. Vi har snart fuldført renoveringen af den blå rundtur.

Spordag_20-06-2015

Der er i dette område, vi skal arbejde. Mødestedet på Hårupvej, er ved det røde kryds på tegningen. Der vil være en markering på stien derude på dagen.

Vel mødt
/Bestyrelsen